กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

สถานที่รับหมายเลขนักกีฬา: ที่ทำการอบต.โป่งแยง , เชียงใหม่

สถานที่รับบิบ> https://goo.gl/maps/W36kt8zRFXYNuYsS8

เวลารายการ
10:00 – 20:00ผู้สมัครทุกระยะ : รับหมายเลขและเสื้อที่ระลึก

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ปล่อยตัว (สำหรับระยะ PYT100, PYT70, NPT55 และ PNK20): บ้านไร่ ไอนารา

บ้านไร่ ไอนารา > https://goo.gl/maps/fS3w2oQKJYeovwrPA

เวลารายการ
04:00 – 05:00PYT 100: รับฝาก Special Need Bag
04:45PYT100 : Check-in
05:00 PYT100 : ปล่อยตัว
05:15PYT70 : Check-in
05:30PYT 70 : ปล่อยตัว
07:15PNK20: Check-in
07:30PNK20: ปล่อยตัว
08:15NPT55: Check-in
08:30NPT55: ปล่อยตัว

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ปล่อยตัว (สำหรับระยะ DPC40): ป่าไม้ผานกกก

ป่าไม้ผานกกก> https://goo.gl/maps/HyXqjmx8ywnf3u467

เวลารายการ
06:15DPC40: Check-in
06:30DPC40: ปล่อยตัว

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

เส้นชัย: บ้านไร่ ไอนารา

เวลารายการ
13:00PNK20: รับรางวัล
14:00DPC40: รับรางวัล
14:30PNK20: ตัดตัวที่เส้นชัย
19:00DPC40: ตัดตัวที่เส้นชัย

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

เส้นชัย: บ้านไร่ ไอนารา

เวลารายการ
00:00NPT55: ตัดตัวที่เส้นชัย
01:00PYT70: ตัดตัวที่เส้นชัย
05:00 – 10:00PYT 100: รับ Special Need Bag คืน
09:00NPT55: รับรางวัล
09:30PYT70: รับรางวัล
10:00PYT100: รับรางวัล
11:00PYT 100: ตัดตัวที่เส้นชัย