รถบริการรับ-ส่ง โป่งแยงเทรล

บริการรถ รับ-ส่งตามจุดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 10-13 ตุลาคม ดังนี้

พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม

• สถานีขนส่งอาเขต
• สนามบินเชียงใหม่
• ศูนย์ประชุมฯ
• โรงแรมแม่สาวัลเล่ย์
• อบต.โป่งแยง

ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม

• สถานีขนส่งอาเขต
• สนามบินเชียงใหม่
• ศูนย์ประชุมฯ
• โรงแรมแม่สาวัลเล่ย์
• อบต.โป่งแยง
• บ้านไร่ไอนารา คาเฟ่

เสาร์ที่ 12 ตุลาคม

• สถานีขนส่งอาเขต
• สนามบินเชียงใหม่
• ศูนย์ประชุมฯ
• โรงแรมแม่สาวัลเล่ย์
• อบต.โป่งแยง
• บ้านไร่ไอนารา คาเฟ่
• ป่าไม้ผานกกก

อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม

• ศูนย์ประชุมฯ
• โรงแรมแม่สาวัลเล่ย์
• บ้านไร่ไอนารา คาเฟ่
• สนามบินเชียงใหม่
• สถานีขนส่งอาเขต

** หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ค่ารถจะปรับขึ้นอีก 50 บาท/เที่ยว **

PYT มีชวนซ้อม

โป่งแยงเทรล มีชวนซ้อม สะสมระยะต่อเดือนครบตามกำหนดลุ้นรับรางวัล
จับฉลากรางวัลทุกวันจันทร์แรกของเดือน

เพราะเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียว
โป่งแยงเทรล 160 ชัวร์!!
เผื่อวันที่ไม่เป็นดังหวัง
โป่งแยงเทรล 160 เฟลคซี่
โป่งแยงเทรล 120
โป่งแยงเทรล 100
โป่งแยงเทรล 70
นิลประภาเทรล 55
ร็อคทาวเวอร์ไคล์ม 50
ดอยปุยเซอร์กิต 40
ผานกกกเทรล 20

"THE ONLY WAY TO DISCOVER THE LIMITS OF THE POSSIBLE IS TO GO BEYOND THEM INTO THE IMPOSSIBLE"
Arthur C. Clarke
DISCOVER THE LIMITS TOGETHER !

    CONTACT

    PHONE: (+66)61 346 3891

    MAIL: INFO@PYT.RUN